top of page

תנאים כלליים - פארק אקסטרים סקיי-טאון TLV

עננים-01.png

פארק אקסטרים סקיי-טאון TLV (להלן – "הפארק")

 

לפני הכניסה לפארק כל משתתף צריך לקרוא בעיון את כללי השימוש, למלא את הפרטים האישיים במלואם ולחתום ולאשר כי הכללים מובנים לו ומקובלים עליו. קטין ו/או מי שאינו כשיר לחתום בעצמו – יחתום עבורו מבוגר שמתחייב בחתימתו כי הסביר למשתתף את האמור במסמך זה. 


הפארק מקבל בברכה אנשים עם מוגבלויות אשר מתבקשים לציין בטופס זה את ההגבלות מהן הם סובלים ובמידת הצורך את פרטיו של המלווה מטעמה. צוות הפארק יעשה כמיטב יכולתו להנגיש את הפארק עבורכם.

 

 1. דרישות מקדימות לפעילות בפארק, יורשה להשתתף בפעילות רק המחזיק בכרטיס/קופון כניסה תקף. מלווה שעולה למתקן נחשב כמשתתף לכל דבר וענין.
   

 2. משך זמן הפעילות הוא כשעה וחצי. (שעתיים לקבוצות החל מ-15 משתתפים)
   

 3. הצהרת בריאות הפעילות במתקנים מצריכה מאמץ גופני ונפשי ומיועדת לבעלי בריאות תקינה. המבקש להשתתף בפעילות בפארק מצהיר כי אינו סובל ממחלה כלשהי ואינו סובל מבעיות גופניות או נפשיות המהוות סיכון לו או לאחרים.
  מודגש כי הפעילות כוללת סיכון גבוה לפגיעות כגון שפשופים וחבלות והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד הפארק בענין זה.


  הפעילות במתקנים אסורה לסובלים מבעיות צוואר וגב, בעיות לחץ דם, בעיות נפשיות כגון דכאון וחרדה ולנשים בהריון. באחריות המשתתף ליידע את צוות הפארק בכל בעיה בריאותית ו/או נפשית ולקבל הנחיה האם וכיצד להשתמש במתקנים.
  המשקל המרבי למשתתף 120 ק"ג.
   

 4. התאמת גובה המבקר במתקן הכרחית ליכולתו ליהנות במתקן. מסיבה זו נקבעו גבהי סף:
  ילדים מתחת לגובה 100 ס"מ לא יורשו בשימוש במתקן.
  ילדים מגובה 100 ס"מ ועד 125 ס"מ יכולים להיות רק בקומת הקרקע (בליווי מבוגר שאינו משלם).
  ילדים מגובה 126 ס"מ ועד 140 ס"מ יכולים לעלות אל הקומות הגבוהות רק בליווי מבוגר (מלווה כרוך בתשלום כרטיס רגיל), שיתפעל ויעזור להם באופן צמוד בכל אלמנט אליו הם רוצים לעלות. (גם נער בן 17 יכול להיחשב כמבוגר לצורך ליווי אח /ילד נמוך).
  מגובה 141 ס"מ ומעלה ניתן לנוע במתקן באופן חופשי בכל ארבעת הקומות.
  (יש לקחת בחשבון ככל שעולים בקומות רמת הקושי עולה).

  *הגובה יקבע במקום ע"י המדריכים במקום בעזרת סרגל גובה, מטעמי בטיחות.
  במידה ולקוח אינו בגובה שצוין לפני ההגעה, מנהל המשמרת יקבע בהתאם למדיניות את המשך השימוש במתקן.

   

 5. בטיחות, לפני הכניסה לפארק כל משתתף חייב לעבור תדריך בטיחות. מובהר כי השימוש במתקני הפארק כולל טכניקות הבטיחות הן באחריותו הבלעדית של המשתתף. על כל משתתף להקפיד על הכללים המפורטים במסמך זה, בשלטים המצויים בפארק ולפעול על פי הוראות עובדי הפארק והנחיות תדריך הבטיחות.
   

 6. אחריות, הפעילות במתקן מתבצעת על אחריותו האישית של המשתתף. עבור קטינים או אנשים בעלי יכולת משפטית מוגבלת, האפוטרופוס החוקי ו/או המלווה אותם בפארק אחראי לפעולותיהם.
   

 7. ציוד נדרש למשתתף, הפארק מספק למשתתף באופן אישי מערכת מודרנית ייחודית של ציוד בטיחות. ציוד זה הוא רכוש הפארק ואינו ניתן לשימוש מחוץ לפארק או להעברה בין משתתפים. המשתתף מחויב לדאוג לציוד זה ולהשיבו לצוות הפארק בסיום השימוש. יש לדווח לצוות העובדים באופן מיידי על בלאי ו/או תקלה בציוד. ניתן להשתמש בציוד הבטיחות המסופק רק על פי הוראות צוות הפארק.
   

 8. ביגוד וציוד, מומלץ להגיע עם נעלים המותאמות לפעילות ספורטיבית (נעלי ספורט/הרים). לא תינתן כניסה לפעילות במתקן בסנדלים/ כפכפים (כולל נעלי עקב, קרוקס או יחפים). שיער אסוף בגומיה. 
   

 9. חל איסור מוחלט על נשיאת אביזרים אישיים בעליה למתקנים (בקבוקי שתייה, טלפונים ניידים, מצלמות, מפתחות, שעוני יד, צמידים, שרשראות וכד'). ניתן לעלות למתקן עם משקפיים אבל חובה לאבטחם בחוט.
   

 10. הפסקת פעילות כאשר הטיפוס נעשה קשה או שמזג האוויר נעשה מסוכן (רוחות, גשמים, ברקים וערפל)  צוות הפארק רשאי לחדול את הפעילות בפארק. מובהר כי באם הופסקה הפעילות, המשתתף אינו זכאי להחזר כספי ו/או לזיכוי ו/או לכל פיצוי אחר, גם אם הופסקה הפעילות כאשר המשתתף כבר נמצא בפעילות על המתקן.
   

 11. להשמע להוראות המדריכים צוות הפארק נמצא כאן כדי לשמור על בטחונכם ולהבטיח הנאתכם מהפעילות. על המשתתף להשמע באופן מידי להוראות המדריכים ולבצעם במדויק. אין לרוץ, לקפוץ או להשתולל בזמן פעילות במתקנים. 

  אין לאכול בזמן הפעילות ובשטח המתקן. העישון על ו/או בקרבת המתקנים אסור בהחלט. אסורה עלייה על המתקנים מחוץ לשעות הפעילות וללא אישור צוות הפארק. למדריכים סמכות מלאה על פי שיקול דעתם להפסיק פעילות ו/או להרחיק משתתף ואף קבוצה שלמה במקרה שלא מצייתים להוראות. מובהר כי משתתף ו/או קבוצה שהופסקה פעילותם ו/או שהורחקו מהפארק, אינם זכאים לכל פיצוי ו/או זיכוי ו/או החזר כספי.

   

 12. דחיית כרטיס/ שובר, צוות הפארק רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את התאריך שנקבע בכרטיס/ שובר, במקרים של גשם, ברד, סערת ברקים ורוחות חזקות וכן במקרה של הגבלות אחרות על פי הנחיות גורמים מוסמכים כגון מצב ביטחוני ו/או הנחיות הנדסיות ביחס לפארק ומתקניו. צוות הפארק יפעל ליידע את המשתתף בהקדם על פי פרטי הקשר שהמשתתף מסר לפארק.
   

 13. ליקויים בטופס הצהרה במקרה שמשתתף לא עומד בתנאים הדרושים בהתאם להצהרת בריאות ו/או נהלי הפארק ו/או מסר מידע שגוי ו/או מטעה, יבוטל הכרטיס/השובר, והמשתתף לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי ו/או החזר כספי.
   

 14. ביטול רכישה המשתתף רשאי לבטל רכישת כרטיס ו/או שובר ובלבד שיתן הודעה לפארק עד 14 יום מביצוע הרכישה, ובמקרה של אירוע לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע.
  צוות הפארק רשאי לבחור אם להאריך תוקף כרטיס/ שובר בהתאם לנסיבות.
  כרטיסייה אשר אבדה או נגנבה לא יינתן זיכוי או שחזור כניסות.

  על הלקוח להכיר את הדרישות לפעילות בפארק. (ניתן לעיין באתר) לא תתאפשר פעילות ללקוח אשר לא עומד בתנאים אלו גם כחלק מקבוצה.

 15. הפארק אינו אחראי לחפצי ערך של המשתתף ו/או על נזק ו/או אובדן של ציוד אישי.
   

 16. בכל מקרה של פגיעה ו/או נזק במהלך הפעילות המשתתף נדרש לדווח מידית לצוות הפארק ולמלא טופס מתאים בטרם יציאתו מהפארק. הפארק לא יוכל לטפל ו/או להתייחס לתלונות לאחר עזיבת הפארק.
   

 17. במידה וידוע לך על בעיה רפואית אשר ממנה אתה סובל, יש לעדכן ולהתייעץ עם איש צוות במתקן.

%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-03_edited
bottom of page